Thursday, July 29, 2010

ആത്മീയത - അശാസ്ത്രീയ പരികല്പന


                  15.05.10 ലെ മാതൃഭൂമി ' നഗര'ത്തില്‍ ജിജോ സിറിയക് എഴുതിയ  ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന ലേഖനം വായിച്ചപ്പോള്‍ തോന്നിയ ചില അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആത്മീയത എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലര്‍ക്കും പല നിര്‍വചനങ്ങളും കൊടുക്കാം.അലസമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ലേഖകന്റെ സുഹൃത്ത്‌  ചിട്ടയായ ദിനചര്യ സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ ഉന്മേഷവാനായി. വിശ്വാസികള്‍ക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോഴും വേദഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോഴും ഉണര്‍വ് കിട്ടുന്നു - ഈ ഉണര്‍വാണ് ആത്മീയത എന്ന് ലേഖകന്‍ പറയുന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍ മനസ്സിന് ആനന്ദം, ഉന്മേഷം എന്നിവ നല്‍കുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ആത്മീയ പ്രവര്‍ത്തനം ആണ്എന്ന് അദ്ദേഹം വിവക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇതാണോ ആത്മീയത? അല്ലെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. അത് ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. പരമാത്മാവ്‌ അഥവാ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ചൈതന്യം, അതാണ്‌  പരമാത്മാവ്‌.  ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ് അഥവാ മനുഷ്യന്‍. ഈ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമായ പരമാത്മാവ്‌ എന്നിലും നിന്നിലും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു എന്ന അറിവാണ് ആത്മീയത. ഉപനിഷത്തിലെ ദര്‍ശനമാണ് അത്. അവനവനില്‍ത്തന്നെ  ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന അറിവ് പരമമായ അറിവ് ആയിട്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകള്‍ കാണുന്നത്. തത് ത്വം അസി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തുടങ്ങിയ മഹാവാക്യങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ? ഈ അറിവ് അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നു, സമസൃഷ്ടി സ്നേഹം  ഉളവാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിവ കൂടാതെ ആത്മാവ്‌ എന്ന പരികല്പന കൂടി പൊതുവേ എല്ലാ മതങ്ങള്ക്കുമുണ്ട്. വ്യക്തി എന്നതു യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആത്മാവ് ആണ്. അതിനു നാശമില്ല. മരണം എന്നതു ശരീരത്തിന്റെ മാത്രം നാശമാണ്. ശരീരം നശിച്ചാലും അത്മാവുണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവേ ഹിന്ദുമതസങ്കല്‍പം. പുനര്‍ജ്ജന്മം എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണല്ലോ? ചുരുക്കത്തില്‍ ആത്മാവിനെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മീയതയെപ്പറ്റി  നമുക്ക് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ല എന്നര്‍ത്ഥം. മതങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള അത്മാവാകട്ടെ ഒരു മിഥ്യാസങ്കല്‍പം മാത്രവുമാണ്. അവരുടെ ആത്മീയത സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകര്‍ത്താവായ ഒരു ദൈവസങ്കല്പത്തിലധിഷ്ടിതവുമാണ്. മതസങ്കല്പത്തിലുള്ള അത്മീയതയല്ല സിറിയക് പറഞ്ഞ  ആത്മീയത. അതിനു (ലേഖകന്റെ ആത്മീയതക്ക്) മാനസികോന്മേഷം, അനുഭൂതി എന്നൊക്കെയാണ് പറയാന്‍ നല്ലത് . ദൈവം, ആത്മീയത എന്നീ പരികല്പ്പനകള്‍ക്കൊക്കെ അവരവരുടെ സൌകര്യത്തിനനുസരിച്ചു ഓരോരുത്തരും നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ നല്കുന്നുട്. അതിനു അവര്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്‌. പക്ഷെ സമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യബോധത്തില്‍ അടിയുറച്ച ആശയങ്ങള്‍ക്ക് അതിന്റേതായ നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് മറന്നു കൂട. 

മതവും ശാസ്ത്രവും വിരുദ്ധം തന്നെ

"ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് മതം"  "ശാസ്ത്രസത്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് മതം എന്ന് യുക്തിവാദികള്‍ പറയുന്നത് അവര്‍ക്ക് മതത്തെസംബന്ധിച്ചുള്ള അജ്ഞതകൊണ്ടാണ്"  എന്നൊക്കെ താങ്കള്‍ പറയുന്നത് വെറുതെ ചര്‍വിത ചര്‍വണം ചെയ്യുന്നതിലെക്കെ നയിക്കുകയുള്ളൂ. 

             ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നു: താങ്കള്‍ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രബോധതോടുകൂടി മതത്തെ സമീപിക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ, നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിതികള്‍ വെച്ചു എഴുതിയ (അല്ലെങ്കില്‍ അരുളിച്ചെയ്ത) വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങള്‍, അതിലെ വസ്തുതകള്‍, അങ്ങനെ അല്ലാതാവുകയില്ലല്ലോ. ഏതു അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ശാസ്ത്രത്തെ  മതം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി സൌരയൂഥത്തെപ്പറ്റി, സൂര്യന്റെ ചലനത്തെ പറ്റി ഖുര്‍ ആനില്‍ പറയുന്നതാണോ ശാത്രത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാട്? ടോളമിയുടെ ഭൂകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു മതങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്.  പിന്നീട് കോപ്പെര്‍നിക്കാസ് സൌരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഈ തിരുത്ത്‌ വരുത്തിയോ? വരുത്താന്‍ പറ്റില്ല. കാരണം ദൈവവചനമാണ്, ശാശ്വതസത്യമാണ്. മനുഷ്യന് തിരുത്താന്‍ പറ്റില്ല. എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്‍ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യാഖ്യാനം! ശാസ്ത്രം ഓരോന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍, നിങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനവുമായി എത്തുന്നു: ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഖുര്‍ ആനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ജിനോം മാപ്പിംഗ് നടന്നപ്പോള്‍ പറയുകയാണ്‌, ഇത് ഖുര്‍ ആനില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു. പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും ഖുര്‍ ആനില്‍ കണ്ടെത്തിയവരുണ്ട് കെട്ടൊ! ഇനിയും ശാസ്ത്രം പലതും കണ്ടുപിടിക്കും. അതും ഖുര്‍ ആനിലുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ നന്നായിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞാന്മാര്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാവും കൂടുതല്‍ നല്ലത്. അവരുടെ അന്വേഷണം എളുപ്പമാവുമല്ലോ!   ശാസ്ത്രസത്യങ്ങള്‍ മതം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ല, മതത്തില്പെട്ടവര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം അത് ഉള്‍ക്കൊള്ളാതെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ! 

          കാര്യങ്ങളുടെ കാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് അര്‍ത്ഥമാക്കിയാല്‍, മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വൈരുധ്യം മനസ്സിലാവും. കാര്യങ്ങളുടെ കാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള മതങ്ങളുടെ അറിവ്  പലതും ശാസ്ത്രം ഖണ്ഡിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മതവിശ്വാസികള്‍ ക്ഷുഭിതരാവേണ്ടകാര്യമില്ല. അറിവ് വികസിച്ചു വരുകയാണ്, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള അറിവല്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഉള്ളത്, പഴയ ധാരണകള്‍ പലതും നമുക്ക് തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള  ചരിത്ര സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മാത്രം മതി. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക കാരണത്തെ പറ്റി മാത്രമാണോ മത ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പല തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഖുര്‍ ആന്‍ അതിലൊന്നും പെടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് 'അഹങ്കാരം' ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ നിഷേധിക്കാന്‍ പറ്റുമോ? നിങ്ങള്‍ക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം: ദൈവം ഇറക്കിതന്നതാണ് ഖുര്‍ ആന്‍, അതില്‍ തെറ്റ് പറ്റില്ല. ദൈവം സര്‍വജനനാണല്ലോ! ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളാണ് ആദ്യം പരിത്യജിക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ കത്തോലിക്കാ സഭ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പലതും തിരുത്തി. ഉദാ: ഗലേലിയോ പ്രശ്നം. 

               കാരണങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക  കാരണം - ദൈവം. ഈ പരികല്‍പ്പന നന്നായിരിക്കുന്നു. ഉപനിഷദ് ഹൃഷിമാരും ഒരു കണക്കിന് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു മാത്രം -  തത്വമസി! പക്ഷെ അവിടെ ദൈവവും മനുഷ്യനും  ഒന്ന് തന്നെ എന്ന,  നിരീശ്വരവാടതോട് അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങളാവട്ടെ, സര്‍വപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന്? എന്ന ചോദ്യം വന്നാല്‍ കുഴയും. പദാര്‍ത്ഥം  ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍  സമയ സൂചകമായ  'എന്ന്' എന്ന ചോദ്യത്തിന് അര്‍ത്ഥമുണ്ടാകില്ലല്ലോ! സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ എന്ന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെയും  വയ്യ. ഇനി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്താണ്? ഇല്ലാതിരുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എന്നോ, ഉള്ളതിന് രൂപ പരിണാമം വരുത്തി എന്നോ?  ഇല്ലായ്മയില്‍ നിന്ന് ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നല്ലേ  സ്ഥാപിത സത്യം.  അപ്പോള്‍ ദൈവത്തിനു സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദാര്‍ത്ഥം എവിടുന്നു കിട്ടി എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല്‍ സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പും പടാര്തമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വങ്കത്തം പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോള്‍പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ലാതെ വരും. ഉണ്ടായിരുന്ന പദാര്‍ത്ഥത്തെ പ്രപഞ്ചമാക്കി മാറ്റിയവനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പിന്നെയും ശരിയാവും. ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ദൈവം വിരാജിക്കുന്നത് എവിടെയാണാവോ? നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാവും അല്ലെ? രൂപം ഇല്ലാത്തവനാനെന്നല്ലേ മതം പറയുന്നത്?. ? ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ എങ്ങനെയാണ് 'നിറഞ്ഞു' നില്‍ക്കുന്നത്? പ്രപഞ്ചം അനാദിയാനെങ്കില്‍ ദൈവം അതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവനാവുമല്ലോ? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളില്‍ പെട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടുക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാല്‍ അറ്റം കിട്ടില്ല. ഇതിലും നല്ലത് ഉപനിഷത്തിന്റെ (ഹിന്ടുക്കളുടെയല്ല) ആശയമാണ്: അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി - ഞാന്‍ ബ്രഹ്മമാകുന്നു. പ്രപഞ്ചവും ദൈവവും ഒന്ന് തന്നെ. തത് ത്വം അസി - അത് നീ തന്നെ ആകുന്നു. ഏതു? എല്ലാമായ ആ ഒന്ന്.  ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍ പിന്നെയും സമ്മതിക്കാം. 

                 പിന്നെ, എല്ലാം വളരെ കിറു കൃത്യമായി സംവിധാനിച്ച മഹാപ്രതിഭയാണ് (Intelligent Designer) ദൈവം എന്നാണു വിശേഷണം. എന്തൊരു സംവിധാനം! ശരിയെന്നു തോന്നിപ്പോവും. പക്ഷെ, കണ്ണൊന്നു തുറന്നു നോക്കുക. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്‌? ബ്ലാക്ക് ഹോളുകള്‍, അവ മറ്റു അതിഭീമാകാരങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങളെ അതിന്റെ കറുത്ത ഗഹ്വരങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൂര്യനെയെങ്ങാനും അവന്‍ വലിച്ചെടുതെങ്കില്‍, ഇപ്പറയാന്‍ ഞാനും നിങ്ങളും, ഈ ഭൂമിയും, ഖുര്‍ ആനും മതങ്ങളും ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല. ഭൂമി ഉണ്ടായ ശേഷം തന്നെ എന്തൊക്കെ വന്‍ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങള്‍  ഉണ്ടായി? എത്ര ഹിമയുഗങ്ങള്‍? എത്ര  ജീവി വര്‍ഗ നാശങ്ങള്‍? ഉല്‍ക്കാപതനം, വെള്ളപ്പോക്കങ്ങള്‍, പ്രളയങ്ങള്‍, സുനാമികള്‍, ഭൂകമ്പങ്ങള്‍, കൊടുംകാറ്റുകള്‍.  ഇതിലൊക്കെ ഒന്നുമറിയാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം എത്ര എത്ര മനുഷ്യര്‍ മരിച്ചു വീണു? ലോകത്തില്‍ എന്തെല്ലാം മഹാരോഗങ്ങള്‍!  മനുഷ്യരെയും മറ്റു ജീവികളെയും രോഗികളാക്കാനും, കൊന്നൊടുക്കാനും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മഹാ പ്രതിഭയും പരമകാരുണികനുമായ ദൈവം എന്തിനാണ് രോഗാണുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടത്? എല്ലാം ഭംഗിയായി സംവിധാനം ചെയ്ത ദൈവം എന്തെ ഇത്ര ക്രൂരത കാണിക്കാന്‍? ഇതിനും നിങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. 

മതഭീകരതയുടെ അടിവേരുകള്‍

       അസീസിനെയും ലതീഫിനെയും പോലുള്ളവര്‍ കുര്‍ ആനില്‍ പറഞ്ഞതൊക്കെ നൂറു ശതമാനവും സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാനെന്നു തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗവും നരകവും ഒക്കെ യാധാര്ത്യമാണ് എന്നതു പോലെ  അവര്‍ പറയുകയില്ലല്ലോ.അല്പം ശാസ്ത്ര ചരിത്ര ബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പഠിക്കണം. ഞാന്‍ കുര്‍ ആന്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല. ജബ്ബാര്‍ മാസ്ടരെപ്പോലുള്ളവര്‍ എഴുതുന്നത്‌ വായിച്ച അറിവേ ഉള്ളു. എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ്: ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ വളരെ അധികം അധപ്പതിച്ചു കിടന്ന അറേബ്യന്‍ സമൂഹത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച ആളാവും മുഹമദ് നബി. അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊക്കെ ശരിയാവാം. പക്ഷെ അദ്ധേഹത്തെ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാര്‍ എതിര്‍ത്തു. കുറെ ജനങ്ങളും എതിര്‍ത്തു. തികഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളെ (നബിയും അന്ധവിശ്വാസി തന്നെയാവാം)  സ്വര്‍ഗ്ഗം  കാട്ടി വ്യമോഹിപ്പിച്ചും നരകം കാട്ടി  ഭയപ്പെടുത്തിയും , യുദ്ധം ചെയ്തും തന്റെ ആശയങ്ങള്‍ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കാനാണ് നബി ശ്രമിച്ചത്. നബിയുടെ മാത്രം ആശയമാവില്ല കുര്‍ അനിലും മറ്റും ഉള്ളത്. അന്നത്തെ  സമൂഹത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ നേതാവ് മാത്രമായിരുന്നില്ലേ നബി? നബി ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെങ്കില്‍ ചരിത്രത്തിന്റെ വികാസനിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വേണം അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്താന്‍. വ്യക്തികള്‍ക് സമൂഹത്തിന്റെ പരിവര്തനത്തില്‍ പങ്കുണ്ടെങ്കിലും സമൂഹത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ഉത്പാദന ബന്ധങ്ങളും ഉത്പാദന രീതികളുമാണ്(ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങള്‍) ആശയങ്ങള്‍ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിലനില്‍ക്കുന്ന ഉത്പാദന രീതികളിലും ഉദ്പാദനബന്ധങ്ങളിലും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആശയങ്ങള്‍ സംജാതമാവുകയില്ല; നിലനില്‍ക്കുകയുമില്ല. ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നവര്‍ ഒന്നുകില്‍ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ ചിന്താശക്തിക്കു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട്. ഒരു കാര്യംപറയട്ടെ , ആശയങ്ങള്‍ എന്നാല്‍ എല്ലാ ആശയങ്ങളും എന്ന് അര്‍ത്ഥമില്ല. കുര്‍ ആനില്‍ അടിമത്വത്തെ അമ്ഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തില്‍ കടുത്ത ഇസ്ലാമിസ്റ്റു പോലും അടിമത്വം നിലനില്ക്കണമെന്ന് പറയുമെന്ന്  തോന്നുന്നില്ല.   ഖുര്‍ ആനിലെ പല ആശയങ്ങളും ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമൂഹത്തിനു യോജിച്ച്തോ നടപ്പാക്കാന്‍ പറ്റിയതോ അല്ല. ഭീകരവാടികള്‍ക്കും സമാധാനവാദികള്‍ക്കും ഉദ്ധരിക്കാന്‍ പറ്റിയ വാചകങ്ങള്‍ ഖുര്‍ ആനിലുന്ടെന്നാണ് പല ലേഖനങ്ങളില്‍ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് പറയുന്നവര്‍ ഭീകരതയെ എത്രത്തോളം തള്ളിപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സല്‍മാന്‍ റുഷ്ദിക്കെതിരെ ആയത്തോള്ള ഖുമൈനി വധ ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ ഏതു മുസ്ലിം സംഘടനയാണ് എതിര്തിട്ടുള്ളത്? അത് പോലെ തസ്ലീമ നസ്രീനെ വേട്ടയാടുന്നതിനെ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സംഘടന വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശത്രുവിനെ സമാധാനത്തിന്റെ വഴിക്കല്ല ബലപ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി എന്ന് തെളിയിക്കുകയല്ലേ ഇതെല്ലാം?  ഈയിടെ നടന്ന നുമാന്‍സ്  കോളേജിലെ ചോദ്യപേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ 'സഹിഷ്ണുത' യാണ് നമ്മള്‍ കണ്ടത്. ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണെങ്കില്‍ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് 'തെറ്റ് ചെയ്ത' അധ്യാപകനെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ കൊണ്ട് വന്നു അര്‍ഹമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലാതെ പൊതു മുതല്‍ നശിപ്പിക്കുകയല്ല. അത് ചില വഴി തെറ്റിയവരുടെ ചെയ്തികളായിരുന്നു എന്നാണു മറുപടിയെങ്കില്‍, ഈ അതിക്രമങ്ങളെ എന്ത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം സംഘടനകള്‍ അപലപിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും.  ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകിതീര്‍ത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ അസഹിഷ്ണുതയും അതില്നിന്നുടലെടുത്ത ഭീകരതയും ആണ്.  .പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ യൂറോപ്പില്‍ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തില്‍ ബൈബിളിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവരെ മതവിചാരണ നടത്തി വധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നാം കേള്‍ക്കുന്നത് കത്തോലിക്കാ സഭ അതിനൊക്കെയും  ഗലീലിയോ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്കെതിരെ കൈക്കൊണ്ട കിരാത നടപടികള്‍ക്കും മാപ്പ് ചോദിച്ചു എന്നാണു. മാര്‍ക്സിനെപോലും ചില കാര്യങ്ങളില്‍ അവര്‍ ഈയിടെ അംഗീകരിച്ചു. മതതത്വങ്ങള്‍ യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മര്‍ക്കടമുഷ്ടിനയമാണ് ആത്യന്തികമായി മതഭീകരതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മതമല്ല മനുഷ്യനാണ് വലുത് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവണം. അതിനു മതവിശ്വാസികള്‍ തയ്യാറാവണം.

പള്ളിയിലെ അത്ഭുതം

                       വിശ്വാസികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വിചിത്രമാണ്. എന്തെങ്കിലും 'ദിവ്യാല്ഭുതങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടാല്‍ മതി പാഞ്ഞെത്തും. ഇതിനൊക്കെ പിന്നില്‍ ജനിതകവും മന്ശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികശാസ്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. ദിവ്യാല്ഭുത്ത അനാവരണ പരിപാടികളിലൂടെ കുറെയൊക്കെ ബോധമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണല്ലോ നമ്മള്‍ യുക്തിവാദികള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

            വിശ്വാസികളെ  തെറ്റുതിരുത്തി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവരാന്‍ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അതെ അവസരത്തില്‍ ഭരണകൂടത്തില്‍ നിന്നും ചില നടപടികള്‍ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കണം. പക്ഷെ ആര് നിയമം കൊണ്ടുവരാന്‍. കൊണ്ടുവരേണ്ട ആളാണ് പറഞ്ഞത്: സമാനതകളില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങള്‍ ആണിവിടെ നടന്നത് എന്ന്. ഇയലോക്കെ എന്ത് കമ്മുനിസ്ടുകരനാണ്? മുമ്പും ഇയാള്‍ ഇതുപോലെ അന്ധവിശ്വാസപ്രചാരണം  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമൃതാനന്ദമയിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍.  മത-അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടവര്‍  വോട്ടിനു വേണ്ടി എല്ലാ മത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും  താലോലിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥ മാറാത്തിടത്തോളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്കിലും യുക്തിവാദികള്‍ അന്ധവിശ്വാസ കച്ചവടക്കാര്കെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുക്കുക തന്നെ വേണം. കുറെയൊക്കെ ഫലമുണ്ടാവും.

മതങ്ങളെപറ്റി

         മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ പലതാണ്. മറ്റു പണ്ഡിതന്മാര്‍ പറഞ്ഞതെന്താണെന്ന് ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യര്‍ ഒരു കാലത്ത് ഗോത്രങ്ങളായി  ജീവിച്ചിരുന്നവരാണല്ലോ? പ്രകൃതി ശക്തികള്‍ക്കു മുമ്പിലും രോഗം, അപകടങ്ങള്‍ മുതലായവയ്ക്ക് മുമ്പിലും അവര്‍ ഭയ വിഹ്വലരായി നിന്നിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഏതോ അദൃശ്യശക്തികളുടെ പ്രവര്‍ത്തിയായിരിക്കും എന്നവര്‍ വിശ്വസിച്ചു. ആ ശക്തികള്‍ക്കു മനുഷ്യരൂപം സങ്കല്പിച്ചു. തങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റുകള്‍ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശക്തികള്‍ കോപിക്കുന്നത്‌ എന്നവര്‍ വിചാരിച്ചു. അപ്പോള്‍ ഈ ശക്തികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാല്‍ അവരുടെ കോപാഗ്നിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങിനെയാണ് പ്രാര്‍ത്ഥനകളും പൂജകളും, ബലിയും യാഗങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ടായത്.   ആള്‍ രൂപത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ശക്തികള്‍ക്  അവര്‍ പല പേരുകളും നല്‍കി. ഇന്ത്യയില്‍ വേദകാലത്ത്‌ അവ  ഇന്ദ്രന്‍, വരുണന്‍, അഗ്നി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലായിരുന്നു ആരാധിക്കപ്പെട്ടത്‌.  ഗ്രീക് പുരാണങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ അപ്പോളോ, സിയൂസ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ കാണാം.  ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദാനന്തരകാലത്ത് ദൈവങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ക്ക് മാറ്റം വന്നു. വിഷ്ണു, ശിവന്‍, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഒക്കെ അങ്ങനെ  വന്നതാണ്. അയ്യപ്പന്‍ ഒക്കെ താരതമ്യേന അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ദൈവമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ദ്രാവിഡ ദേശത്ത് ഉദ്ഭവിച്ച ദൈവം.
            പ്രകൃതിശക്തികളായ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ടാനങ്ങള്‍, ആചാരങ്ങള്‍, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങള്‍, സ്തോത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ അനുഷ്ടാന 'സാഹിത്യങ്ങള്‍', തലമുറകള്‍ വായ്മൊഴിയിലൂടെ കൈമാറുന്ന ദൈവവിശ്വാസാധിഷ്ടിതമായ  'ദര്‍ശനങ്ങള്‍', ഇതൊക്കെയാണ് മതം എന്നറിയപ്പെട്ടത്. മതത്തിന്റെ പ്രാകൃതരൂപം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ തെറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതു പ്രാചീന സംസ്കാരമെടുത്തു നോക്കിയാലും അവയൊക്കെ  പ്രാകൃതമെന്നു തോന്നാവുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോന്നതായി കാണാം. ഗോത്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും, ഗോത്രങ്ങള്‍  തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകളിലൂടെയും ഗോത്രങ്ങള്‍ വിസ്തൃതമാവുന്നു. കാലക്രമത്തില്‍ അവയ്കുള്ളില്‍ ദൈവവിശ്വാസപരമായും മതപരമായും (അനുഷ്ടാനം, ആചാരം തുടങ്ങിയവ) പലപല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രമെടുത്തു പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാന്‍ കഴിയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റം നോക്കുക. 

            ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതം ഹിന്ദു മതമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്‌. സര്‍ക്കാര്‍ രേഖ പ്രകാരം അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഹിന്ദു മതചരിത്രം പഠിച്ചവര്‍ക്കറിയാം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഹിന്ദു മതം എന്നൊന്നില്ല എന്ന്. നിയതമായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍  ഹിന്ദുമതത്തെ മതം എന്ന് വിളിക്കാന്‍ പറ്റില്ല. ഏറെക്കുറെ ഒരു ദര്‍ശനവും, ഒരു പോലുള്ള അനുഷ്ടാന-ആചാരങ്ങളും ഉണ്ടാവുമ്പോള്‍ മാത്രമേ അതിനെ ഒരു മതം എന്ന് വിളിക്കാന്‍ പറ്റുകായുള്ളൂ. വേദകാല്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ വൈദിക മതം  അഥവാ ബ്രാഹ്മണ മതം ആണ് ഔദ്യോഗികമായി ഹിന്ദുമതം എന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്‌. വേദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവര്‍ക്ക്  മാത്രമേ ഹിന്ദു ആവാന്‍ യോഗ്യത ഉള്ളു എന്ന് ചില ഹിന്ദുമത പണ്ഡിതന്മാര്‍ പറയാറുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഒരു ബഹുസ്വരമതമാണ് ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്‌. ഏതു ചിന്താധാരയും, ഏതു വിശ്വാസ-ആചാര-അനുഷ്ടാനങ്ങളും പിന്തുടരുന്നവര്‍ക്കും ഹിന്ദു ആവാം എന്നവര്‍ പറയുന്നു; പക്ഷെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം അംഗീകരിക്കണം, അത്രമാത്രം. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യന്‍, പാര്‍സി തുടങ്ങിയ വിദേശമതങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ ഒഴികെ ആര്‍ക്കും ഹിന്ദു ആവാം എന്നര്‍ത്ഥം. പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ  എങ്ങനെ ഒരു മതക്കാര്‍ എന്ന് പറയും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കാര്‍ എന്നതിന്റെ പര്യായമാണോ  ഹിന്ദു എന്നത്? അപ്പോള്‍ മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹിന്ദു ആണോ? ആകെ തല തിരിയുന്നു അല്ലെ? 
             ഈ   ചര്‍ച്ചയുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഹിന്ദുമതം എന്ന് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാം. വിശാലവും വൈരുധ്യപൂര്‍ണവും ആയ ഈ മതത്തില്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഓരോ ജാതിയുമാണ് മതത്തിന്റെ നിര്‍വചനത്തില്‍ വരുന്നത്. എന്നാല്‍ അവക്കൊന്നും ഒരു ദര്‍ശനം ഇല്ല. ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ട് മതം എന്നും പറയാന്‍ പറ്റില്ല. എന്നാല്‍ സെമിറ്റിക്ക് മതങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ചുനോക്കിയാല്‍ ജാതിയെ ആണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മതം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്. ഈ അവസ്ഥക്കൊക്കെ  ഇപ്പോള്‍ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രഗതിയില്‍ ജാതികള്‍ക്കതീതമായി ഹിന്ദു മതം ഒരു മതത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു വന്നു.  സാമൂഹിക മത പരിഷ്കര്‍താക്കളുടെ പ്രബോധനങ്ങളും, മറ്റു സാമൂഹിക പരിവര്‍ത്തനങ്ങളും ജാതിയുടെ അതിര്‍ വരന്പുകള്‍ക്ക് കനം  കുറയ്ക്കുകയും മതസ്വത്വം രൂപപ്പെട്ടു വരുകയും ചെയ്തു.  ക്ഷേത്രപ്രവേശന സ്വാതന്ത്ര്യം, ജാതീയമായ ആചാരങ്ങള്‍ക്ക് പകരം മത ആചാര-അനുഷ്ടാനങ്ങള്‍ പിന്തുടരല്‍, ജാതികളുടെ ഹൈന്ദവ (ബ്രാഹമണ) വല്കരണം എന്നിവയൊക്കെ ഹിന്ദു മത രൂപീകരണം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കി എന്ന് പറയാം. അന്യമതവിദ്വേഷം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഹിന്ദു വര്‍ഗീയ ശക്തികളുടെ ശ്രമം മൂലം ഹൈന്ദവ ധ്രുവീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാന്‍ ഹിന്ദുവാണ് എന്നു പറയുന്നതില്‍  അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു തലമുറ വളര്‍ന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവന്‍  തന്നെ തന്റെ ജാതീയ സംഘടനയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ ജാതിബോധത്താല്‍  ആവേശഭരിതനാകുന്നതും കാണാം.  മതബോധം വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ ഹിന്ദു വര്‍ഗീയ സംഘടനയെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. ജനാധിപത്യ മതേതര പാര്‍ടികള്‍ തന്നെ പരോക്ഷമായി മതബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിലില്ല ഹൈന്ദവരക്തം എന്ന് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ വിളിച്ചവര്‍ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോള്‍ മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മതം നല്ലതാണെന്ന് പോലും പറയുന്നു. ടൂറിസത്തിന്റെ പേരില്‍ മതാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുകയും അത് മതബോധരൂപീകരണത്തില്‍ അന്തര്‍ധാരയായി വര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഹിന്ദുമതമാണ്‌ കൂടുതല്‍ നേട്ടം കൊയ്യുന്നതെന്നകാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമില്ലല്ലോ! 

             നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമായും മൂന്നു മതങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത്. മത സൌഹാര്‍ദ സമ്മേളനങ്ങളില്‍ മത പണ്ഡിതര്‍ വളരെ മാന്യന്മാരായി പറയും, എല്ലാ മതങ്ങളും തത്വത്തില്‍ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്. വേര്തിരിവിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന്. വെറും പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍. ദാര്‍ശനികമായി ഈ മൂന്നു മതങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് എന്ന് ആ മതങ്ങളെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും അറിയുന്നവര്‍ക്കറിയാം. ഓരോരുത്തരും സ്വകാര്യമായി പറയുക തന്റെ മതമാണ്‌ ശ്രേഷ്ഠം എന്നായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ആണ്. മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമോക്ഷം മാത്രം ലക്‌ഷ്യം വെയ്ക്കുന്ന മതമല്ല അത്. ഒരു രാഷ്ട്രഭരണ വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത്  മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്നത്. പ്രവാചകന്‍ (അള്ളാഹു) അരുളിച്ചെയ്തതു പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം വന്നാല്‍ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാവുമെന്നു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികള്‍ പറയുന്നു. എന്റെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരനായ ഒരു സുഹൃത്തുമായി ഒരിക്കല്‍ സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍  എങ്ങനെയാണോ സോഷ്യലിസം വരും എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും  ഇസ്ലാമിക  രാജ്യം വരുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ സമൂഹവും ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും തമ്മില്‍ താരതമ്യമില്ല. മുഹമ്മദ്‌ നബിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള സമൂഹത്തില്‍ അടിമകളുമുണ്ടാവും. അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍  ശരിയാവാം. സക്കാത്തിലൂടെ സോഷ്യലിസം വരുമെന്നതാണ്  മുഹമ്മദീയന്‍ സങ്കല്‍പം. അത് വെറും സങ്കല്‍പം  മാത്രമാണ്. ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസം പോലും ഇന്ന്  എവിടെയെത്തി എന്ന് നമുക്കറിയാം. 

             'ഹിന്ദു' മതത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിന് ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു  പറയാമെന്നു തോന്നുന്നു. മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ അതില്‍ കുറവാണ്. പണം കൊടുത്താല്‍ ആ പണത്തിനനുസരിച്ചു ദൈവം അനുഗ്രഹം തരും എന്ന വിശ്വാസം അതിലില്ല. ദൈവത്തിനും വിശ്വാസിക്കും ഇടയില്‍ മധ്യസ്ഥനായി ഒരു പുരോഹിതന്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ ദുര്‍വ്യയങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിട്ടും. വിഗ്രഹാരാധന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ചൂഷണവും ഇല്ല. കുര്‍ ആനിലും മറ്റു ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നത് പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അന്ധവിശ്വാസനിര്മുക്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ വലിയ തെറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇസ്ലാമില്‍ അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്നു അര്‍ഥം. അല്ലാഹുവില്‍ ഉള്ള  വിശ്വാസം തന്നെ വലിയ അന്ധവിശ്വാസമാണ്. മക്കയിലൊക്കെ പോകുന്നതും ചെകുത്താനെ കല്ലെറിയുന്നതും തീര്‍ച്ചയായും വലിയ  അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ, അത് സാധാരണക്കാരനെ അത്രമാത്രം ബാധിക്കുകയില്ല. ഗവണ്മെന്റ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അതുപയോഗിച്ചു ഇടത്തരക്കാരന്‍ ഹജ്ജിനു പോകും. ഹജ്ജെന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിന് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടും.  മതനിയമങ്ങളില്‍ പറയുന്നത് പോലെ ഏതു വിശ്വാസിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുകയുമില്ല. കാരണം മതനിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്തില്‍  നിന്ന് ലോകം ഒരു പാട് മാറിയത് തന്നെ. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മതനിയമങ്ങള്‍ പരിഷ്കരിക്കുന്നില്ല. അതിനു കാരണം അന്ധവിശ്വാസമാണ്. സര്‍വജ്നാനിയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങള്‍ തെറ്റില്ല  എന്ന മുന്‍വിധിയാണ് മത നേതാക്കളെ നയിക്കുന്നത്.  മതനിയമങ്ങള്‍ ഒരു വഴിക്ക്, മതവിശ്വാസികള്‍ വേറൊരു വഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മതം എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങള്‍ ഒരു പരിധിവരെ അവര്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ജീവിത സമ്പ്രദായങ്ങളും, സംസ്കാരവും സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതു. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളില്‍ പലരും ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടു നേരുന്നതും, ജാതകം നോക്കുന്നതും, മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ. എന്തിനധികം ഒരു മുസ്ലിം ദമ്പതികള്‍ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഗുരുവായൂരില്‍  തുലാഭാരം തൂക്കിയതായി  വാര്‍ത്ത വന്നത് അടുത്ത കാലത്താണ്.  ഇത് മതസൌഹാര്ദമായി  ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതു മറ്റൊരു വൈചിത്ര്യം. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തനെ മതത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയോ എന്നറിയില്ല.  ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം നേര്‍ച്ചകള്‍ അനിസ്ലാമികമാണ്. എന്നാല്‍ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് കുണ്ടോട്ടി നേര്‍ച്ചയും പുത്തന്‍പള്ളി ജാറം നേര്‍ച്ചയും മറ്റും കൊണ്ടാടുന്നത്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് താത്വികമായി ഇസ്ലാം അന്ധവിശ്വാസം കുറഞ്ഞ മതമാണ്‌ എന്നാണ്; ഹിന്ദു മതത്തെ അപേക്ഷിച്ച്.  
          
            എന്നാല്‍ ഹിന്ദു മതത്തിനു ചില നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാവ് പി.പരമേശ്വരന്‍ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മതം ഒരു മതേതര മതമാണെന്നാണ്. ഒരു കണക്കിന് ശരിയാണത്‌. മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാം, ഒരു ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിരീശ്വരവാദി  പോലും ഹിന്ദു എന്ന നിര്‍വചനത്തില്‍ പെടും.  ആ മതം ആരെയും ഒന്നിനും നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അമ്പലത്തില്‍ പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും ആരും ചോദിക്കില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിനു കാരണം. ഹിന്ദു മതം എന്നൊന്നില്ല. ഉണ്ടാക്കാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്‍.എസ്.എസ്, വി.എച്.പി, ഭാജ്രംഗ്  ദല്‍ തുടങ്ങി ശ്രീരാമ സേന വരെയുള്ള തീവ്ര ഹിന്ദു സംഘടനകള്‍. തീവ്രഹിന്ദുത്വം കൊണ്ട് ഫലം കിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ മൃദു ഹിന്ദുത്വ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെ പിടിക്കാന്‍ വേണ്ടി സരസ്വതിവിദ്യാനികേതന്‍ പോലുള്ള സ്കൂളുകള്‍ നടത്തുക, കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക, മതാഘോഷങ്ങള്‍ ഉത്സവച്ഛായയോടെ നടത്തുക തുടങ്ങിയവ അതില്‍ പെടുന്നു. തപസ്യ നടത്തുന്ന കലാസാഹിത്യ പരിപാടികളില്‍ മതെതരന്മാരെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ചില  ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികര്‍ പോലും പങ്കെടുക്കുകയും അറിയാതെയാണെങ്കിലും  ഹിന്ദു വര്‍ഗീയതക്ക് സാമൂഹികാംഗീകാരം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.  ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷം ഇതുപോലുള്ള ഒന്നാണ്. അതില്‍ ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ അനുഭാവികള്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൃഷ്ണനായും രാധയായും വേഷം കെട്ടാന്‍ വിടാറുണ്ട്. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിന്റെ അഭാവമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരെ ബോധാവല്‍ക്കരിക്കേണ്ട പാര്‍ട്ടി മൌനം പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്‍. എസ്.എസ്സിന്റെതാണെങ്കില്‍ പോലും അതൊരു മത പരിപാടിയായിട്ടാവാം പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാവുമ്പോള്‍ അതിനോട് എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചാല്‍ പാര്‍ടി അനുഭാവിയുടെ വോട്ടു നഷടപ്പെട്ടാലോ! ചുരുക്കത്തില്‍ ഹിന്ദുമതം രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള  ഹിന്ദു വര്‍ഗീയവാദികളുടെ ശ്രമം നിഷ്ഫലമാവുന്നില്ല എന്നാണു മനസ്സിലാവുന്നത്. 

           ഈ ചര്‍ച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തു മതത്തെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു പോസ്റ്റില്‍ ആവാമെന്ന് കരുതുന്നു. വിലയേറിയ  അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.